Servicecore Etkinlik ve Eğitimleri

Düzenli eğitimler ile servis yönetimi bilginizi sürekli arttırın.
Sertifikanız ile yetkinliklerinizi belgeleyin, kariyerinizde fark yaratın.

Teknisyenler, süreç sahipleri, servis sahipleri, adminler, geliştiriciler ve danışmanlar için çeşitli eğitim ve etkinlikler..

 • CSSM-P
  Certified Servicecore
  Service Management Practitioner

Teknisyenler, süreç yöneticileri ve servis yöneticileri için sunulan; Servis yönetimi süreçlerinin ne olduğu, nasıl çalıştığı, ürün üzerinde nasıl kullanıldığının aktarıldığı uygulamalı bir eğitimdir.

Servicecore kullanımına başlamadan önce tüm teknisyenlerin bu eğitimi almış olması tasviye edilir.

Hem iyi pratiklerde anlatılan süreçlerin baştan doğru öğrenilmesi, hem de ürün yeteneklerinin doğru öğrenilmesi daha sağlıklı bir servis yönetimi işletilmesini sağlayacaktır.

Teknik ekiplerin ürün modüllerini öğrenmesi, kurumsal bir servis yönetim sistemini inşa etmenin en önemli adımıdır. Bu sayede teknik ekipler çok daha doğru ve konforlu bir kullanıma sahip olacaklardır.

Eğitim metodu : Eğitmen eşliğinde online senkron sunum
Sertifikasyon : Eğitim katılımı (%80) + Sınav (%80)

CSSM-P EĞİTİM İÇERİĞİ

Servicecore ITSM Modüllerinin Amaçları

Aşağıdaki her bir modülün genel tanıtımı ve teknisyen kullanım senaryolarının anlatımı.

Service Desk Interaction Management, Task Management, Incident Management, Problem Management, Request Management, Knowledge Management, Change Management, Asset Management & CMDB, Continual Improvement Management, Reporting Management, Project Management

Pano ve raporların kullanımı

Yeni pano tasarımı widget ekleme, widget tasarlama, raporların kullanımı, döküm raporlarının kullanımı.

Görev yönetimi ekranları
İş günlüğü yönetimi ekranları

Görevlerin, işgünlüklerinin girilmesi ve detayları
Görev ajandaları, görev kuyrukları, görev atama, görev listeleri, görev kanbanları, görev düzenleme, görev detayları-notları-işgünlükleri, history kaydı.

Çağrı yönetimi arayüz ve fonksiyonları

Çağrı listeleme, filtreleme, toplu işlemler, çağrı oluşturma, çağrı otomatik yakalama, çağrı dönüştürme, çağrı cevaplama, atama, kapatma, çağrı otomatik atamaları

Tüm süreçlerde ortak fonksiyonların kullanımı

Kayıt listeleme, açma, kayıt detaylarını görme, düzenleme, kontrol panelinde filtreler, filtre görünümleri, özel filtreler oluşturma, toplu işlemler, hızlı düzenleme, index card detayları, çözüm ve müdahale süre hedefleri, kategoriler, atamalar, SLA takibi, status, kategori vb bilgilerin güncellenmesi, döküm alma, çözümler ekleme, bağıntılar ekleme, varlıkları ve hizmetleri ilişkilendirme.

Tüm süreçlerde iletişim ve operasyon detayları

Müşteri bilgilendirme yazışmaları (conversations), not ekleme, sistem notları, eposta bildirimleri, hızlı hazır cevaplar, kayıt history izleme, kapatma ve çözme senaryoları, kapatma gereçke ve durumları, kayıt paylaşma, otomasyon çalıştırma, klonlama, SLA yeniden çalıştırma, ek alanların kullanımı, süreçler arası bağıntılar ile diğer süreçleri tetikleme. Bilgi bankasından faydalanma, bilgi bankasına ekleme, düzenleme, onaylama.

İsteklerin detayları

Yeni istek tasarımı, yeni istek kaydının onay ve task yapısı, taskların tamamlanması ve isteklerin takibi, paketlenmiş istekler, onayların takibi, onay aşamaları ekleme, onaya gönderme, insiyatifle onaylama, yerine onaylama, yeniden onaya sunma, işlemleri.

Son kullanıcı arayüzü

Yeni olay açma, yeni istek oluşturma, yeni öneri-CI kaydı oluşturma, varlıkar ve hizmetler, zimmet kabul red işlemleri, proje yönetimi ekranları, onaylar bölümü, onaylama-reddetme işlemleri.

Varlıklar, CMDB, Tedarikçiler, Sözleşmeler

Varlık, tedarikçi, sözleşme ekleme, düzenleme, ilişkilendirme, CMDB üzerinde ilişkiler tanımlama ve görüntüleme.

Proje Yönetimi Kullanımı

Proje tanımlama, planlama, gannt, kaynaklar, görevler, WBS, Kanban, İş Günlükleri, dokümanların kullanımı.

 • CSSM-A
  Certified Servicecore
  Service Management Administrator

Servicecore SM ürün sahipleri, ITSM admin-ürün yöneticileri, süreç sahipleri, servis sahipleri ve danışman adayları için sunulan bu eğitim, servis yönetim sisteminin tüm yönetim ayarları, konfigürasyonu ve özelleştirilmesi işlemlerini içerir.

Servicecore kurulumu sonrası implementasyona başlamadan önce tüm proje paydaşlarının, adminlerin, süreç ve servis yöneticilerinin bu eğitimi alması gerekir. Bu sayede kurulum sonrası yapılandırma, süreç uyarlama ve devreye alma adımları daha sağlıklı olacaktır.

Canlıya alım sonrası servis yönetimini işletme, yaşatma ve sürekli iyileştirme için de her kurumda servis yönetim ekibinin bu eğitimdeki bilgileri kullanması gerekecektir.

Eğitim metodu : Eğitmen eşliğinde online senkron sunum
Sertifikasyon : Eğitim katılımı (%80) + Sınav (%80)


CSSM-A EĞİTİM İÇERİĞİ

Servicecore ITSM Modüllerine Giriş

Aşağıdaki her bir modülün genel tanıtımı ve teknisyen kullanım senaryolarının anlatımı.

Service Desk Interaction Management, Task Management, Incident Management, Problem Management, Service Catalog Management, Request Management, Knowledge Management, Change Management, Asset Management & CMDB, Continual Improvement Management, Measurement & Reporting Management, Service Level Management, Service Relations Management, Project Management

Genel Yönetim Ayarları

Genel ayarlar ve uygulama ayarları, Bildirim şablonları kullanımı ve ayarları, Süreç şablonları tanımlama (Quick Create Templates), Hazır cevaplar tanımlama, Validasyon ayarları, Duyurular tanımlama, Kurum konumları ve alt şirketlerin tanımlanması, Görev şablonları tanımlama (Teknik Servis Kataloğu), Worklog / Timesheet şablonları tanımlama (Quick Worklog Templates)

Organizasyon Ayarları

Kullanıcıları ve kullanıcı grupları tanımlama, Teknisyenleri ve teknisyen gruplarını tanımlama, Onay ve danışma kurulları tanımlama, Departman tanımlama, Rolleri belirleme, üründe rolleri düzenleme     

Varlık ve Konfigürasyon Ayarları

Varlık yönetimi ve CMDB kullanımı, Üreticiler tanımlama, Kullanım modelleri tanımlama, Varlık konumları tanımlama, Varlık durumları tanımlama, Varlık şirketleri tanımlama, İlişki türleri tanımlama, Sözleşme türleri tanımlama, Varlık türleri tanımlama, Tedarikçiler tanımlama, Sözleşmeler tanımlama

Gelişmiş Ayarlar

SLA Policyler oluşturma, Kapatma kuralları belirleme, Otomasyon yönetimi, Özel Ek Alanlar, Anketlerin tasarımı, İş Akışı tasarımı, Dil kaynağı ayarları, Zamanlanmış olay ve istekler, Otomatik teknisyen atamaları, Global statusların belirlenmesi                 

Hizmet Kataloğu Ayarları

Hizmet kategorileri tanımlama, Hizmet kataloğu tanımlama, Hizmet kategorileri ve kırılımları, Hizmet formları tasarımı, Hizmet onayları tasarımı, Statik ve dinamik onaylar, Hizmet seviye anlaşmaları tanımlama 

Ortak Alan Ayarları

İş Etkisi, Aciliyet, Kaynak, Zaman Dilimi, Bilgi Türü, Modül Kategorisi, Görev Kategorisi, SRM Yönetimi, İş Günlüğü Türü, Proje Programı, Proje Türü, Servis Öğesi Kategorisi

SRM Ayarları

Müşterilerin tanımlanması ve yönetimi, contact yönetimi, Müşteri sözleşmeleri yönetimi, Hizmet planları tasarımı ve yönetimi, destek paketleri oluşturma

Servicecore Mimarisi ve Sürüm Yönetimi
Kurulum arka planı, maintenance için dikkat edilecekler, yedekleme, güncelleme işlemleri, SC otomatik monitor ve sağlık kontrol opsiyonları, log yönetimi ve destek bildirim işlemleri, support.servicecore kullanımı ve olası incident, request, CI takip işlemleri, lisanslama yapısı ve lisans girişleri, entegrasyon servislerinin kurulması, entegrasyonun arka planı ve kontrolü işlemleri.

 • CSSM-DC
  Certified Servicecore
  Service Management Developer & Consultant

Servicecore adminleri, Servicecore geliştiricileri, Servicecore danışmanları ve Servicecore İş Ortakları için sunulan bu eğitimde, ileri düzey mimari, kurulum, süreç tasarımı, iş akış geliştirmeleri, arayüz geliştirmeleri, custom formlar ve custom actionlar için scripting, custom flowlar ile özelleştirilmiş süreç ve onay mekanizmaları, entegrasyon geliştirme, entegrasyonla otomasyon, rapor geliştirme, süreç otomasyonu gibi ileri düzey konular öğretilmektedir.

Bu eğitime sahip bir danışman tüm Servicecore kullanan kurumlarda profesyonel hizmetler sunabilecek teknik ve süreç bilgisine ulaşmış olacaktır. Bu sayede Servicecore kullanan bir kurumdaki tüm ileri düzey ihtiyaçları bağımsız olarak karşılayabilen bir danışman bilgisi temin edilecektir.

Eğitim metodu : Sınıf Eğitimi + Lab Uygulamaları
Sertifikasyon : Katılım (%80) + Sınav (%80) + Lab (%80)CSSM-DC EĞİTİM İÇERİĞİ

Servicecore Kurulumu

Kurulum gereksinimleri, kurulum öncesi hazırlıkları, kurulum öncesi sunucu, database, app server, security, failover, LNB, AD, Mail sunucu, SSO, IDP gereksinim ve konfigürasyonları.

Servicecore Bakımı

Servicecore dahili uygulama performans izleme (APM) sistemleri, performans diagnosis, maintenance işlemleri, uygulama yedekleme, güncelleme işlemleri, continuous delivery işlemleri, SC otomatik monitor ve sağlık kontrol opsiyonları, güvenlik prensipleri, uygulama dahili log yönetimi, destek bildirim işlemleri, support.servicecore kullanımı ve olası incident, request, CI takip işlemleri, lisanslama yapısı ve lisans girişleri.

Entegrasyon ve Otomasyon İşlemleri

Dahili (embedded) entegrasyonlar, multiple AD, SSO, IDP, multiple email fetcher, harici entegrasyonlar, entegrasyon arayüzünün kullanımı, API dokümantasyonu, API servisinin kurulumu, entegrasyon servislerinin kurulması, entegrasyonun hazırlanması, çalıştırılması ve kontrolü işlemleri, entegrasyon geliştirme, entegrasyonla otomasyon.

Discovery, CMDB, Event Management

Dahili ve harici keşif araçlarının kullanımı, discovery ve monitoring araçlarınden consolide varlık verilerinin merkezileştirilmesi, n-type discovery entegrasyonları, asset consolidasyonları, varlık attributeleri, ilişki türleri, varlık ve CI customizasyon işlemleri, topoloji oluşturma, servis mimarisi ve servis topolojisi çıkartma işlemleri, sistem alarmlarını toplama, validasyon ve otomasyonu ile eventleri otomatik yaratma, yaratılan eventlerin feedback mesajlarının otomatik işlenmesi, çok yönlü monitoring entegrasyonları, Discovery2SC, Monitoring2SC, Security2SC çift yönlü entegrasyonları.

Süreç Tasarımı ve İş Akış Geliştirmeleri

Tüm modüllerde custom akışların aksiyon ve kurallarının oluşturulması, workflow engine kullanımı, custom flow oluşturma, iç ve dış sistemlerle aksiyon kütüphanesinin eşleştirilmesi, custom flowlar ile özelleştirilmiş süreç ve onay mekanizmaları geliştirme.

Arayüz ve Form Geliştirmeleri

Standart uygulama arayüz ve custom CSS geliştirmeleri, custom formlar ve custom actionlar için scripting. Servicecore scripting temelleri ve örnekleri.

Enterprise Çözümler ve Add-onların Konfigürasyonu

VCenter discovery, MS Teams, SMS, Outlooksync, Power BI, SDLC, DevOps (Azure) ve ileri düzey SCAPI kullanımı.

ITIL4 İleri Seviye Pratikleri

ITIL4 Managing Professional serisi tüm kitaplarının ve 34 pratiğinin özet anlatımı, ITSM sistemi ITIL4'e göre nasıl hızlı, çevik, yalın ve doğru kurulur, ITSM kurulum projelerinde dikkat edilecek unsurlar nelerdir, ürün dışında kalan organizasyon, süreçler, roller, OCM ve kültür pratikleri.

Eğitim Katılım Bilgileri


Eğitim başvurunuzu yandaki formdan yapabilirsiniz.

Lisanslı müşterilerimize ve iş ortaklarımıza özel eğitimlerdir, bu nedenle kurumsal eposta bilgisi gereklidir. Sözleşme, lisans, kontenjan kontrolü yapıldıktan sonra tarafınıza davetiye iletilecektir.

Sertifikasyon için eğitimlere tam katılım ve eğitim sonrası sınava katılım zorunludur.

Eğitim kaydı veya tekrarı paylaşılmayacağından dolayı eksiksiz katılım önemli olacaktır.

Eğitim uygulamaları şirketiniz test ortamında veya size sunulacak eğitim lab ortamlarından yapılacaktır.

?