Ölçüm ve Raporlama Yönetimi

Ölçemediğimiz şeyi yönetemeyiz.. ServiceCore entegre suite kapsamında yer alan tüm yönetim süreçlerinden gelen veriler anlamlı bilgilere raporlar sayesinde dönüştürülmektedir.

ITIL4 ile birlikte başlı başına önemli bir pratik olarak tanımlanan MRM süreci ServiceCore üzerinde gerekli ölçüm ve raporlama araçları ile çalışacak şekilde modellenmiştir.

Servis yönetiminde gerekli ve yaygın kullanılan raporlar önceden rapor kitaplığında hazırlanmış ve kullanıma sunulmuştur.

Klasik raporlamadan farklı olarak ITIL4’te tanımlandığı şekliyle hedeflerden yola çıkan bir ölçümleme metodu oluşturulmuştur. Operasyonel raporların yanısıra, stratejik ve analitik raporlar da geliştirilebilmektedir.

Dashboard
Dashboard

Süreç ve servis kalitesini ölçmeye yönelik performans göstergeleri ve bunların farklı bileşenlere göre dinamik görünümleri detaylı raporlar halinde yöneticilerin erişimine sunulmuştur. 

İhtiyaç duyulan yeni raporların tasarımı da servis rapor sihirbazı (SRW – Service Report Wizard) aracılığı ile kolayca yapılabilmektedir.

Bu raporlar farklı bakış açılarında süreç ve servislere bakan farklı yönetim kademelerine göre özelleştirilen panolarda (Dashboard) bileşenler (widget) halinde gösterilebilmektedir.

Sürekli iyileştirmenin ilk adımı süreç ve servislerdeki sorunlu ve performansı düşük alanların tespitine dayanmaktadır. ITIL4’e göre servis yönetimi uygulamasının başlangıç noktası tam da bu süreç ve servis zafiyetlerinin olduğu bölgelerdir.

Bu nedenle raporlama modülü tüm diğer süreçlerin denetiminin ve iyileştirilmesinin takibi anlamında sürekli iyileştirme sürecinin de vazgeçilmez aracıdır.