Servicecore Ürün ve Çözümleri

Modüler & Adil & Esnek & Hibrit & Etik Lisanslama

En küçükten en büyüğe tüm servis yönetim organizasyonları için farklı kapsamda çözümler bu paketlerde yer almaktadır.
Tüm versiyonlar Single Tenant veya ESM / Multi Tenant olarak alınabilmektedir.

Modüler ve hibrit olarak lisans alınabilmektedir. Kurumunuzda bazı gruplar Standart versiyon kullanırken farklı gruplar Professional versiyon kullanabilir.
İki versiyon da tek lisans altında sunulabilmektedir. Bu sayede kurumdaki gerçek lisans kullanımına uygun adil bir lisanslama sağlanmaktadır.

Servicecore'da sadece kullandığınız modüller için ve sadece bu modülleri aktif kullanan teknisyenler için lisanslama yapabilirsiniz.
Adil, esnek, hibrit ve etik lisanslama ile gereksiz masraftan tasaaruf sağlarsınız.

Standart Versiyon &
ESM Std Versiyon

Service Desk ve ITIL4 temel süreçlerine ihtiyaç duyan organizasyonlar için. Temel süreçler dışında SLM, iş gücü yönetimi, görev yönetimi, iş günlükleri vb. gibi temel ITIL4 uygulamaları. Küçük ve orta ölçekli Hizmet Sağlayıcılara uygundur.

Onpremises veya Bulut Kurulum
Abonelik/Kiralama Modeli Lisanslama
Aylık veya Yıllık Abonelik Seçenekleri
Teknisyen/Agent Sayısına Göre Fiyatlama

Servicecore Service Desk &
ITSM temel modülleri :

 • Interaction / Çağrı Yönetimi Modülü

 • Olay / Ticket Yönetimi Modülü

 • SLA / Servis Seviye Yönetimi Modülü

 • Görev Yönetimi Modülü

 • Görev Ajanda Yönetimi

 • Görev Kanban Panoları

 • İş Kayıtları / Time Sheet Yönetimi

 • Bilgi Yönetimi Modülü

 • Self Servis Portal

 • Sınırsız E-mail Yakalayıcı

 • Eposta ile Otomatik Kayıt Açma

 • Eposta, SMS, Web Bildirim Şablonları

 • Olay, Görev, İş Günlüğü Şablonları

 • Çoklu Panolar - Widget Sihirbazları

 • Time Engine (Otomatik Süre Yönetimi)

 • Genel Yönetim Modülü

 • Sınırsız AD Senkronizasyonu

 • Rol Yönetimi

 • İş Saatleri Yönetimi

 • Hazır Cevaplar

 • Teknisyen Otomatik Atama

 • Zamanlanmış Olaylar

 • Anket Yönetimi

 • Multitenant Yapı (ESM versiyon ile)

  Standart versiyona, Profesyonel versiyon modüllerinden veya eklentilerden ihtiyaç duyulan modülller tekil olarak eklenebilmektedir.

Profesyonel Versiyon &
ESM Pro Versiyon

Enterprise ESM / ITSM özellikleri ve süreçlerine ihtiyaç duyan kuruluşlara uygundur. Service Desk'e ilave olarak ITIL4 gelişmiş pratiklerini kullanacak olan kurumsal BT birimleri ve Hizmet Sağlayıcılara uygun olan gelişmiş versiyondur.

Onpremises veya Bulut Kurulum
Abonelik/Kiralama Modeli Lisanslama
Aylık veya Yıllık Abonelik Seçenekleri
Teknisyen/Agent Sayısına Göre Fiyatlama

Standart versiyona ek olarak kullanılabilecek modüller :

 • İstek & Servis Katalog Modülü

 • Problem Yönetimi Modülü

 • Değişiklik Yönetimi Modülü

 • Varlık Yönetimi ve CMDB Modülü

 • Sözleşme Yönetimi Modülü

 • Sürekli İyileştirme Modülü

 • Servis Otomasyon Modülü

 • Entegrasyonlar için API Modülü

  Pro Versiyona Özgü Fonksiyonlar

 • İş Akışları ve Onay Akışları Yönetimi

 • Onay ve Danışma Kurulları Yönetimi

 • Özel Ek Alanlar ve Custom Formlar

 • Low Code Form Design ve Yönetimi

 • Azure AD / SAML / SSO

 • Validasyonlar/Süreç Doğrulama Kontrolleri

 • Olay, Problem, Değişiklik, Proje, CI, Görev, İş Günlüğü Şablonları

 • Zamanlanmış Raporlar

 • Döküm Raporları

 • Dinamik Raporlar

 • Zimmet Formları ve Onay Sistemi

 • Zamanlanmış İstekler

 • Çoklu Dil Desteği

 • Multitenant Yapı (ESM versiyon ile)

 • Multi Company / Holding Yapısı (ESM versiyon ile)

  Profesyonel versiyon Standart versiyondaki tüm özellikleri kapsamaktadır, ayrıca ek olarak yukarıdaki modül ve özellikleri de içermektedir.

Eklentiler &
Çözümler

İlave servis yönetimi çözümlerine ihtiyaç duyan kurumlar için ek modül ve çözümler. Enterprise özelliklere ihtiyaç duyan kuruluşlarda ITSM yeteneklerini geliştirmek üzere zengin eklentiler ve dış sistemlerle gelişmiş entegrasyonları içermektedir.

Onpremises veya Bulut Kurulum
Abonelik/Kiralama Modeli Lisanslama
Aylık veya Yıllık Abonelik Seçenekleri
Teknisyen/Agent Sayısına Göre Fiyatlama

Standart veya Profesyonel versiyona eklenebilecek modüller:

 • Proje Yönetimi Modülü

 • Servis İlişkileri Yönetimi Modülü

 • VMware Varlık Keşif Eklentisi

 • MS Teams Eklentisi

 • Task Calendar Sync Eklentisi

 • Failover / Cluster Sistem Add-on

 • Disaster Center Add-on

 • Sandbox / Test Sistem Add-on

  Entegrasyonlarla Sunulan Çözümler

 • Varlık Keşif Çözümleri
  + Discovery Entegre Add-on

 • Servis Analitiği Çözümleri
  + PowerBI Entegre Add-on

 • Event Yönetimi Çözümleri
  + IT Monitoring Entegre Add-on

 • Sürüm Yönetimi Çözümleri
  + SDLC ve DevOps Entegrasyonları

 • GRC Çözümleri
  + Risk, Audit, Compliance Add-on

 • Migration Çözümleri
  + ITSM Veri, Konfig, Flow Taşıma

  Standart veya Profesyonel versiyonlara eklenti olarak seçilip lisansa dahil edilebilir modülerde seçim yapılabilir.
  Çözümler ise Servicecore ile entegre olan ek keşif, analitik, monitoring, delivery, deployment vb. araçlarının entegrasyonlar ile sağlanan servis otomasyonu çalışmalarıdır.