Servicecore Güncellemeleri


Servicecore ITSM Suite düzenli olarak güncellenmektedir.

Yeni özellikler, geliştirilen yeni fonksiyonlar, yapılan iyileştirmeler ve son versiyonla gelen güncellemeler bu sayfada takip edilebilir.


Sürüm Notları: Nisan 2024

 • Olay kayıtları filtreleme iyileştirmesi

 • İstek pano raporu kolon iyileştirmesi

 • Döküm raporunda kaydedilen koşulların kayıtlı gelmesi

 • Döküm raporunda mükerrer kolonların kaldırılması

 • Son kullanıcı paneli duyurular iyileştirmesi

 • Pano widget filtrelerinde teknisyen filtreleme iyileştirmesi

 • Proje görev ekleme/düzeltme ekranı türkçe karakter arama iyileştirmesi

 • Açıklama, not, mail içeriği tanımlanan alanlarda tasarım iyileştirmesi

 • Hazır cevaplar komponentinde yapılan iyileştirmeler

 • Tüm modüllerde boş ise filtresinde iyileştirme

 • Olay kaydından problem bağlantısı oluşturmada yapılan iyileştirme

 • Son kullanıcı paneli yeni kayıt şablon seçimi iyileştirmeleri

 • Değişiklik kaydına görev eklenince giden bildirimde iyileştirme

 • Süreç kayıtları kapatıldıktan sonra üzerine eklemelerin engellenmesi

 • Son kullanıcı paneli soru sor alanı katalog araması iyileştirmesi

 • Zamanlanmış raporun gönderiminde yapılan iyileştirme

 • Görev silindi bildirimin gönderimi iyileştirmesi

 • İyileştirme modülü özel filtre iyileştirmeleri

 • Yeni istek oluşturma sayfası bildirilecek ve paylaşılacak kullanıcılar komponentinde yapılan iyileştirme

 • Gönder ve durumunu değiştir alanında yapılan iyileştirme

Sürüm Notları: Mart 2024

 • İstek detayı kayıt silme performans iyileştirmesi

 • Kayıt açıklaması ve not içeriğinin tam görüntülenmesi adına iyileştirme

 • Kullanıcı email aktivasyonu iyileştirmesi

 • Silinen görevlerin modül sahipleri bildirimi ile ilgili yapılan iyileştirme

 • Dashboard grafik tasarımlarında çok kısa olan barların detaylarının görüntülenebilmesi için yapılan iyileştirme

 • Ekran boyutlarında tasarım iyileştirmesi

 • Değişiklik kayıtları detay sayfasında kapatılma tarihine yer verilmesi

 • İyileştirme kayıtları filtre özelliği tarih alanı iyileştirmesi

 • Teknisyen paneli istek oluşturma ekranı bildirilecek diğer kişi iyileştirmesi

 • Olay kayıtları mükerrer geçmiş kaydı oluşmasının iyileştirilmesi

 • Son kullanıcı paneli paylaşma ve başkası adına kayıt açma seçimlerinde kendi organizasyonuna ait kullanıcılardan seçim kısıtlaması

 • Tüm modüllerde özel ek alanlarda yapılan değişikliklerin geçmişe yansıması

 • Özel filtreler içinde operatörü için yapılan iyileştirme

 • Görev modülü tümünü seç aksiyonu iyileştirmesi

 • Değişiklik döküm raporu excele aktarma iyileştirmesi

 • Dashboard widget hazırlama filtre bölümünde problem durumları için yapılan iyileştirme

 • Proje arşivleme sırasında görev varsa yaşanan sorunun giderilmesi

 • İstek kayıtları liste sayfası performans iyileştirmesi

Sürüm Notları: Şubat 2024

 • Entegrasyonlarda eklerin ve kayıt açıklamasındaki görsellerin entegre edilen sisteme gönderimi yapıldı

 • Hesabı devre dışı olan teknisyenlerin aranabilmesi sağlandı

 • Yönetim panelindeki teknisyen grupları ve kullanıcı grupları sayfalarına yapılan eklemeler

 • Dashboardda oluşturulan widgetlar ile açılan kayıt listelerinde sıralama özelliği

 • Son kullanıcı ekranında başkası adına olay ve iyileştirme özelliğinin ayara bağlanması

 • Döküm raporu istek kayıtlarına alan eklemesi

 • Olay kayıtlarında paylaşılan teknisyenlere ve kullanıcılara bildirim gitmesi özelliği

 • İstek modülü için otomasyon yönetimine e-posta gönder aksiyonu eklemesi

 • İyileştirme modülü için otomasyon yönetimine e-posta gönder aksiyonu eklemesi

 • Modüllerdeki görüşmeler özelliğinde gönder ve durumu değiştir iyileştirmesi

 • Modüllerdeki görüşmeler özelliğinde mail içeriği oluşturulurken arka planın hareket edebilmesi

 • Olay ve istek modülü kayıt listeleme sayfalarında sayfalama seçeneği eklenmesi

 • Dashboard sayfasında proje modülü için oluşturulan skor ve grafik widgetlarında kayıtların listelenmesi iyileştirmesi

 • Müşteri kayıtlarındaki özel alan iyileştirmesi

 • Mail ile oluşan kayıtların açıklama alanına yansıtılması

 • Yönetici onayı talep edilen bir katalog öğesinde onay sürecinin otomatik başlaması iyileştirmesi

 • Çağrı kayıtlarında kullanıcı alanının seçili gelmesi için yapılan iyileştirme

 • Kapatılan bir iyileştirme kaydının durum komponentinin kapatılan durum ile seçili gelmesi için yapılan iyileştirme

 • Dinamik onay akışlarında diagramın oluşturulduğu halde gelmesi için yapılan iyileştirme

Sürüm Notları: Ocak 2024

 • Proje modülü para birimi özelliği

 • Problem kayıtlarının kapanması durumunda bağlantılı olayların kapatılması özelliği

 • Problem kayıtlarının durumu değiştiğinde bağlantılı olayların durumlarının değişmesi özelliği

 • Kapalı problem kayıtlarının yeniden açılması durumunda bağlantılı kapalı olayların yeniden açılması özelliği

 • Otomasyon yönetiminde olay modülü için gruplu ve toplu koşul eklemesi özelliği

 • Otomasyon yönetiminde istek modülü için gruplu ve toplu koşul eklemesi özelliği

 • Otomasyon yönetiminde problem modülü için gruplu ve toplu koşul eklemesi özelliği

 • Olay kayıtları için otomatik teknisyen atama özelliği

 • Değişiklik tavsiye talebi için aynı kişiden birden fazla onay talep edebilme özelliği

 • Teknisyenin farklı bir kullanıcının bilgilerini güncelleyebilmesinin yetkiye bağlanması

 • İstek kayıtlarında paylaşılan teknisyenlere giden bildirim iyileştirmeleri

 • Görev kayıtlarında tarih alanı ile ilgili yapılan validasyon kontrolü bilgilendirme mesajı iyileştirmeleri

 • Sürekli iyileştirmeleri kayıtlarında danışılacak kişi seçimi iyileştirmeleri

 • Teknisyenin kullanıcı hesabının devre dışına alınması halinde lisansının temizlenmesi iyileştirmeleri

 • Modüllerdeki görüşmeler özelliğinde mail içeriğinin hazır cevap ile oluşturulması için yapılan iyileştirmeleri

 • Kapatılan olay kayıtlarının son kullanıcı panelinden kullanıcı tarafından tekrar açılması işleminde yapılan iyileştirmeleri

 • Üst menüden yeni menüsü ile hızlı iş günlüğü ekleme sırasında proje kayıtlarının aktif teknisyene göre görünmesi için yapılan iyileştirmeleri

 • Katalog kayıtlarının teknisyen alanının seçili gelmesi için yapılan iyileştirmeleri

 • Kullanıcı ve teknisyen seçme komponentlerinde arama için yapılan iyileştirmeleri

 • Teknisyenin istek menüsüne tıklaması durumunda sayfanın yenilenmesi için yapılan iyileştirmeleri

 • Döküm raporundan alınan varlık raporunda yapılan iyileştirmeleri

 • Otomasyon yönetimi istek modülü bölüm koşulunda yapılan iyileştirmeleri

Sürüm Notları: Aralık 2023

 • Görev kanbanı iyileştirmeleri

 • Görevler sayfası tasarım iyileştirmeleri

 • Proje sayfası performans iyileştirmeleri

 • Proje - görev bağlantısı iyileştirmeleri

 • Toplu güncelleme aksiyonu hata düzeltmesi

 • Problem otomasyonu eklemeleri

 • Olay otomasyonu hata düzeltmesi

 • Sözleşme kullanıcı seçimi düzeltmesi

 • Aktif dizin entegrasyonu cron eşitleme düzenlemesi

 • Döküm raporunda periyodik mail gönderimi eklendi

 • Problem ve olay sayfasında filtre alanında düzeltmeleri

 • İstek detay sayfasına "Bana Ata" butonu eklendi

 • Süreç şablonlanları hata düzeltmesi

 • İş günlüğü süre alanlarında performans iyileştirmeleri

 • Problem geçmiş alanı eklemeleri

Sürüm Notları: Kasım 2023

 • Kullanıcı paneli ek alanlar için yetkilendirme özelliği

 • İyileştirme kayıtları için tavsiye/onaya gönderme işleminde açıklama ekleyerek onay isteme özelliği

 • Onaylarım sayfasında iyileştirme, değişiklik ve sözleşme kayıtlarının detayını görüntülemek için açılan ekrana onay geçmişinin eklenmesi

 • İyileştirme sayfası onay ve ret işlemleri yetkilendirmeleri

 • Birden fazla teknisyen grubunu görebilme yetkisinin geliştirilmesi

 • SLA iyileştirmeleri

 • Eposta yakalayıcısı performans ve eklerin yakalanmasında iyileştirmeler

 • Kapatma kurallarının kırılımlı hale getirilmesi

 • Proje modülü performans iyileştirmesi

 • Başlangıç turu eklemeleri

 • Yeni olay sayfasında çeşitli iyileştirmeler

 • Yeni problem sayfasında çeşitli iyileştirmeler

 • Görevler iş günlüğü şablon eklemeleri

 • Teknisyen grupları sayfa listeleme geliştirmesi

 • Proje modülü yeni para birimi eklenmesi

 • Sadece kendi teknisyen grubunu görebilir rol iyileştirmesi

 • İstek hızlı düzenleme iyileştirmesi

 • Proje kaynak alanı geliştirmesi

 • Kullanıcı ve Teknisyen sayfa senkranizasyonu

 • Proje Arşiv özelliğinin eklenmesi

 • Süreç şablonları çeşitli iyileştirmeler

 • Global Durumlar arka plan ve renk geliştirmeleri

Sürüm Notları: Ekim 2023

 • ESM Admin paneli yeni kontrol öğeleri geliştirmeleri

 • Multitenant yapıda alt ITSM'ler arası kayıt taşıma özelliği

 • ESM MSP model migration paket özelliği

 • Low code builder optimizasyon ve yaygınlaştırma

 • Açılış tur sihirbazı düzenlemeleri

 • Kapatma kuralları öncelik kontrol eklemesi

 • Admin sayfası performans iyileştirmeleri

 • Yeni formlarda seç kutularına arama özelliğinin eklenmesi

 • İstek kapatma kural eklentileri

 • Entegrasyon eklemeleri

 • Katalog yetki düzenlemesi

 • Katalog içerisinde Service Package oluşturma özelliği eklendi

 • Birden fazla katalog ögesinin bir öğeye bağlanma özelliği

 • Validasyon eklemeleri

 • Kapatma gerekçeleri kategorik yapılandırması

 • Yeni api uçlarının eklenmesi

 • Proje modülü araç değişikliği

 • Varlık dışa aktarım iyileştirmesi

 • Dosya yükleme iyileştirmeleri

 • Son kullanıcı portalında yetkilendirme eklemeleri

 • Mail bildirimlerinde süreç sahiplerine eklemeler

 • Yen mail bildirim esxpression türleri eklenmesi

Sürüm Notları: Eylül 2023

 • ESM teknisyenler için yeni ek rol eklentileri

 • ESM MSP yapısı için entegrasyon kütüphaneleri eklenmesi

 • Low code özelliğinin diğer modüllere eklenmesi

 • Mail bloklama özelliğinin düzenlenmesi

 • Proje modülüne ek alan ekleme özelliği

 • Taskların full modal açılması ve notlar, iş günlükleri aynı tabda erişim

 • Yeni olay ve problem sayfalarında koşullu alan güncellemeleri

 • Tekil zimmet formu yapısının eklenmesi

 • Varlık ilişki haritası düzenlemeleri

 • Yeni bildirim şablonu eklemeleri

 • Katalog maliyetler alanı düzenlemesi

 • Yeni form alanlarına dinamik buton eklenmesi

 • Ek alanlara kullanıcı grubu yetkilendirmesinin eklenmesi

 • Sözleşme modül iyileştirmeleri

 • Validasyon ayarlarının kontrol testi ve özellikler paneline uygulanması

 • Olay, istek, çağrı modüllerinde perfomans iyileştirmeleri

 • Serilog bildirimlerinin log dosyası ile birlikte mail gönderimi

 • Mail bildirimlerinde süreç sahiplerine eklemeler

 • Yeni mail bildirim esxpression türleri eklenmesi

Sürüm Notları: Ağustos 2023

 • Multitenant yapı için yeni low code designer

 • Anket şablonu iyileştirmeleri

 • Arama alanları performans iyileştirmesi

 • Değişiklik kapatma kural eklemeleri

 • Problem kapatma kural eklemeleri

 • Kullanıcı proje kapatma yetki düzenlemesi

 • İyileştirme özel ek alanları için düzenlemeler

 • Güvenlik iyileştirmeleri

 • Varlıklar sayfası görsel iyileştirmeler

 • Entegrasyon sayfaları dil iyileştirmeleri

 • Görevler sayfası performans iyileştirmeleri

 • Projeler sayfası performans iyileştirmeleri

 • Log yönetiminde düzenlemeler

 • Çerez optimizasyonu

 • Mesai içi SLA düzenlemeleri

 • Olaylar için otomasyon kuralı eklemeleri

 • Mail bildirimlerinde süreç sahiplerine eklemeler

 • Yeni mail bildirim esxpression türleri eklenmesi

Sürüm Notları: Temmuz 2023

 • ESM yapısında admin ve mimari iyileştirmeleri

 • Low code design modüllere yaygınlaştırma (Reactive Edition)

 • Olay sayfası mimari değişiliği

 • İstek sayfası mimari değişikliği

 • Yeni kayıt oluşturma sayfaları

 • Kullanıcı iyileştirmeleri

 • İş günlükleri validasyon ayarları

 • Giriş ekranı performans ve sistem iyileştirmeleri

 • Varlık dışa aktarım iyileştirmesi

 • Problem sayfası mimari değişikliği

 • Performans iyileştirmeleri

 • Entegrasyon değişken adreslemesi

 • Dosya yükleme iyileştirmeleri

 • Duyarlı tasarımda iyileştirmeler

 • Mail bildirimlerinde süreç sahiplerine eklemeler

 • Yeni mail bildirim esxpression türleri eklenmesi

Sürüm Notları: Haziran 2023

 • Multitenant yapısına kolay migration yapısı hazırlandı

 • Low code form design ve script desteği devreye alındı

 • Dashboard üzerinde yapılan geliştirmeler (Font-Sayaç-Canlı)

 • E-posta şablonlarında kısıtlamalar

 • Kapatma kurallarına görevler modülünün eklenmesi

 • Validasyon ayarlarına görevler modülünün eklenmesi

 • İş saatlerinde resmi tatil girişlerinin yapılması

 • Otomasyon yönetimine eklenen aksiyonlar

 • Uygulama ayarlarına ve kullanıcı ayarlarına eklenen özellikler

 • Projeye bağıntılar alanı eklendi

 • Projede görevler tabında görevin altına alt görev açma butonu eklendi

 • Görevler takvim tabında görevi kapatırken ek alan eklendi

 • Görevler takvim tabında göreve ID eklendi.

 • Döküm raporuna eklenen kolonlar ve filtreler

Sürüm Notları: Mayıs 2023

 • Multitenant yapısı devreye alındı

 • Kullanıcının kimliğine bürünme özelliği eklendi

 • MsTeams bildirim entegrasyonu eklendi

 • Sms bildirim entegrasyonu eklendi

 • Outlook takvim üzerinden görev senkronizasyonu eklendi

 • Süreç sahiplerine özel bildirimler eklendi

 • Otomasyon kurallarına eposta hesabı koşulları eklendi

 • Otomasyon kurallarına istek kaydının kapatılması aksiyonları eklendi

Sürüm Notları: Nisan 2023

 • Google recaptcha v2 eklendi

 • Role/edit sayfasının iyileştirilmesi

 • Azure bağlantı iyileştirmesi

 • Dosya eklemeleri performans ve güvenlik iyileştirmesi

 • Kullanıcı portalı not ekleme alanlarının düzeltilmesi

 • Menü çubuğunun responsive düzenlemeleri

 • İyileştirme son kullanıcı tarafında validasyon düzenlemesi    

 • Windows servislerinin güncellenmesi

 • Elsa iyileştirmeleri

 • Problem modülü otomasyon kurullarının iyileştirilmesi

 • Destek müşterilerine alt şirket bağlama özelliği ile alt üst şirket yapısı oluşturma

 • Olay ve istek kayıtlarının bekleme geçmişinin kayıt altına alınması

Sürüm Notları: Mart 2023

 • Yeni olay formunun tasarlanması

 • Dosya yetkilerinin düzenlenmesi

 • Veri tablolarının performans iyileştirmeleri

 • Kullanıcı portalında güvenlik iyileştirmeleri

 • Olaylar sayfası mimari değişiklikler

 • Captcha kurulumu

 • CI sayfasındaki hızlı düzenleme ve toplu işlemin güncellenmesi

 • Hakkında sayfası dizayn değişiklikleri

 • Lisans sayfası düzenlemeleri

 • Kullanılan bileşenlerin güncellemeleri

 • Api projesinde ek uçların eklenmesi

 • Destek müşteri hesaplarına özel yetkili teknisyenler atanması

Sürüm Notları: Şubat 2023

 • Aktif dizin bağlantı iyileştirmesi

 • Api isteklerine eklemeler

 • Sistem dilinde iyileştirmeler

 • Müşteri sisteminde geliştirmeler

 • Lisans sayfasında görsel iyileştirmeler

 • Api dokümantasyonunda performans iyileştirmeleri

 • Excele rapor aktarımında iyileştirmeler

 • Görevler sayfası yetkilendirmeleri

 • Projeler modülü performans iyileştirmeleri

Sürüm Notları: Ocak 2023

 • Genel arama performans iyileştirmesi

 • Mimari güncellemeleri

 • Proje yetkilendirme güncellemeleri

 • Yeni olay oluşturma ekranında iyileştirmeler

 • Genel performans iyileştirmeleri

 • Anasayfaya proje araçlarının eklenmesi

 • Son kullanıcı ekranlarında güncellemeler

 • Görevler ekranı performans güncellemeleri

Sürüm Notları: Aralık 2022

 • Görevler modülü iyileştirmesi

 • Roller sayfasında iyileştirmeler

 • Görüşmeler alanı düzenlemeleri

 • Süreç Sahibi bildirim eklemeleri

 • SSO ile giriş geliştirmesi

 • Güvenlik düzeltmeleri

 • Yeni anasayfa panelleri

 • Müşteri bazlı yetkilendirme geliştirmeleri

 • Varlıklar zimmet formu performans iyileştirmesi

 • Hakkında sayfası geliştirmesi

Sürüm Notları: Kasım 2022

 • Sistem dil değişikliğinde performans geliştirmesi

 • SLA davranış iyileştirmesi

 • SI düzenleme sayfası performans iyileştirmesi

 • Yeni değişiklik modalı tasarım iyileştirmesi

 • Problem modülü performans iyileştirmeleri

 • Eposta yakalayıcısı performans iyileştirmesi

 • İstekler ve olaylar modülü performans iyileştirmeleri

 • Kontrol paneli filtre düzenlemeleri

 • Sözleşmeler modülü düzenlemeleri

 • Yetkili müşteri temsilcisi rolünün eklenmesi

 • İpucu düzenlemeleri

 • Güvenlik düzeltmeleri

 • Sistem performans iyileştirmeleri

Sürüm Notları: Ekim 2022

 • Varlık tanımlama ekranının iyileştirmeleri

 • Olaylar sayfası anlık kayıt güncelleme özelliği - signalR

 • Sistem bildirimleri iyileştirme çalışmaları

 • Son kullanıcı iyileştirme detaylarının eklemesi

 • Kayıt arama performans iyileştirmeleri

 • Sistemin silme davranışında iyileştirme

 • Kayıt detaylarında görsel iyileştirmeler

 • Kapatma kurallarında iyileştirme çalışması

 • Hizmet seviyesi anlaşması (SLA) iyileştirilmesi

 • E-Posta yakalayıcısı iyileştirmesi

 • Çağrılar modülü tasarım iyileştirmeleri

 • Çağrılar modülü dönüştürme alanında performans iyileştirmesi

 • Çeşitli güvenlik güncellemeleri

Sürüm Notları: Eylül 2022

 • Servis ögesi bazında hizmet seviyesi anlaşması (SLA) çalışması

 • Sözleşmeler alanı genel iyileştirmeler

 • Modallarda kontrol paneli, özel filtreler, toplu güncelleme, hızlı güncelleme alanlarının iyileştirilmesi

 • İstek onay aşamaları/akışı iyileştirilmesi

 • Dosya yükleme/aktarma alanlarında iyileştirmeler

 • Zaman makinesi fonksiyonunda ve arayüzünde iyileştirmeler

 • Excel/Pdf aktarma alanlarında performans ve görsel iyileştirmeler

 • Kapatma kuralları eklemeleri/düzenlemeleri

 • Admin paneli - hizmet kataloğu düzenlemeleri

 • Admin paneli- hizmet kataloğu servis ağacı düzenlemeleri

 • Yetkilendirme yapısının güncellenmesi

 • Genel tasarım iyileştirmeleri

 • Çeşitli güvenlik güncellemeleri

Sürüm Notları: Ağustos 2022

 • Yeni özel alanların kontrolünde iyileştirmeleri

 • Kapalı kayıtların alan kontrolünde iyileştirmeleri

 • Kullanıcı profilinde genel değişiklikler

 • Modül detaylar tablolarında iyileştirmeler

 • Duyarlı (Responsive) tasarımda iyileştirmeler

 • Varlık detaylar tablosuna ipuçları eklenmesi

 • Bütün modül anasayfalarında kayıt numarasına göre arama.

 • Kullanıcı genel bakış alanında iyileştirmeler

 • Farklı tarayıcı güncellemeleri

 • Geriye dönük yazışmalarda davranış güncellemeleri

 • Çeşitli API eklemeleri

 • Kayıtlara görsel eklemelerde iyileştirmeler

 • Çeşitli güvenlik güncellemeleri

Sürüm Notları: Temmuz 2022

 • Rapor ekranı performans, veri güncellemeleri

 • Zamanlanmış kayıtlarda iyileştirmeler

 • Bilgi bankası modülü genel iyileştirmeler

 • Jira entegrasyonu iyileştirme çalışmaları

 • Yeni modalları editör değişikliği

 • Anasayfa iyileştirmeleri

 • Active Directory senkronizasyon iyileştirmeleri

 • Çeşitli güvenlik güncellemeleri

Sürüm Notları: Haziran 2022

 • Açıklama alanları performans iyileştirmesi

 • Uygulama genel arama değişiklikleri

 • Roller alanı güncellemeleri

 • Değişiklik modülü iyileştirmeleri

 • Çeşitli güvenlik güncellemeleri

Sürüm Notları: Mayıs 2022

 • Varlıklar modülü lisans alanı güncellemeleri

 • Varlıklar modülü aksesuar alanı güncellemeleri

 • Yönetici ayarları kullanıcılar sayfası genel iyileştirmeleri

 • Değişiklik planlama sekmesi iyileştirmeleri.

 • İş otomasyonu kurallarında genel iyileştirmeler

 • Filtreler genel iyileştirmesi

 • Bağıntılar genel iyileştirmesi

 • Çeşitli güvenlik güncellemeleri

 • Proje alanı genel düzenlemeler

 • Özelleştirilmiş form alanları eklemeleri

Servicecore yeni özelliklerini denemek ister misiniz?

Uzman danışmanlarımız size bağlanarak ürünümüzün tüm yeteneklerini sunabilirler.

Size özel olarak düzenlenecek bu oturumda tüm ihtiyaçlarınızın ürünümüz tarafından nasıl karşılandığını görebilirsiniz.

Kayıt olduğunuzda online toplantınız otomatik olarak oluşturulup davetiye uzaktan oturum linkleri iletilecektir.

ITIL4 ile birlikte gelen en önemli süreçlerden biri olan Workforce and Talent Management pratiğinin temelinde yer alan iş gücü yönetimi işte bu modül ile sağlanmaktadır.
ITIL4’ün tanımladığı şekliyle olay yönetiminin öncelikli amacı kesinti ve arızaların işe etkisini azaltmak için olabildiğince hızlı müdahale edip, teşhis koyup, çözüm getirmek ve sorunu gidermektir.
Kullanıcı isteklerinin karşılandığı bu modülde ITIL4 en güncel istek yönetimi pratiklerine uyumlu modern bir istek karşılama ve sunum süreci simule edilmiştir.
Service desk modülü olarak da isimlendirdiğimiz, müşteri ile temasının başladığı yer olarak tasarlanan Interaction katmanı..
Problem yönetimi uygulamasının amacı, sorunların olasılığını ve etkisini azaltmaktır. Olayların gerçek ve olası nedenlerini belirleyerek, geçici çözümleri ve bilinen hataları yönetmektir.
ITIL4’e göre servis yönetiminin bitmeyen bir sürekli iyileştirme metodu ile uygulanması gerekir. Sürekli iyileştirme ITIL4’ün ana uygulama metodolojisidir.
Tüm servis yönetimi süreçlerinin ihtiyaç duyduğu ve kurumsal sürekliliği sağlayacak olan bilgileri kayıt altına alma ve tüm süreçlerden kolayca erişilebilme imkanı..
Bu modülde değişiklik talepleri Olay, Problem, İstek gibi farklı modüllerden entegre edilerek alınmakta ve geriye dönük ilişkiler takip edilebilmektedir.
SLA modülünde tanımlanan SLA Policy Objeleri müşterilere sunulan hizmetlerle ilgili süre hedeflerinin hangi koşullarda çalışacağının tanımlarıdır.
ITIL4 ile birlikte proje yönetimi süreci ITSM’in doğal bir parçası ve zorunlu bir pratiği haline gelmiştir. Projelerin doğuşu her zaman iyileştirme, değişiklik, istek gibi süreçler tarafından tetiklenmektedir ve proje çıktıları çoğunlukla bu süreçlere geri besleme yapmayı gerektirmektedir.
Hizmet yönetiminin önemli bir gereksinimi, hizmetin hangi varlıklardan oluşturulduğu ve hangi konfigürasyonda çalıştığının güncel bilgisidir. Bir hizmetin ilişkili olaylar, istekler, değişiklikler ile başından ne geçtiğinin takip edilmesi gerekir.
Varlıkların yaşam döngüsü boyunca durumlarının, sahipliklerinin, finansal bilgilerinin takip edildiği bir uygulama modülü ile güncel aktif ve geçerli bilgilere sürekli erişim ile işlerinizi kolaylaştırın.