Servis Otomasyonu

Otomatik iş kuralları tanımlama ve koşullara bağlı olarak olay ve istekleri dinamik yönetme özellikleri ile donatılan servis otomasyonu kural servisi (SARE- Service Automation Rules Engine) sayesinde bir çok manuel yönetim faaliyeti kural tabanlı iş motoru ile otomatikleştirilmektedir.

Kolayca tanımlanabilen kurallar ile koşullara bağlı aksiyonlar otomatik yapılabilmekte ve bu sayede tüm servis kayıtlarının dinamik olarak güncellenmesi ve akışların hızlanması sağlanmaktadır.

Service Automation
Service Automation

Manuel veri güncellemeye gerek kalmadan gerçekleşen her olası durumda tamamen teknisyenin ve süreç yöneticisinin hayal gücüne bağlı tüm aksiyonları otomatikleştirmek mümkün hale getirilmiştir.

Yönetim panelinden kolayca tanımlanabilen basit aksiyonlardan, çok ön koşullu, çok katmanlı ve çok aksiyonlu dinamik kurallara kadar pek çok otomatik süreç önceden tanımlanarak iş akışlarında daha fazla otomasyon ve servislerde daha yüksek hız sağlanmaktadır.