SERVICECORE
SERVİS YÖNETİMİ
ÇÖZÜM MODÜLLERİ

Servicecore en iyi yönetim pratiklerini temel alan bir çözüm platformudur.

Entegre çok sayıda modülden oluşan çözümlerin
arkasında yer alan çalışma modelleri aşağıda açıklanmıştır.

Bu bölümdeki rehberler, ürün açıkamaları, makaleler ve ekitaplarda
hem metodlarımız hem de ürün detaylarımız hakkında bilgiler bulabilirsiniz.

ITIL4 ile birlikte gelen en önemli süreçlerden biri olan Workforce and Talent Management pratiğinin temelinde yer alan iş gücü yönetimi işte bu modül ile sağlanmaktadır.
ITIL4’ün tanımladığı şekliyle olay yönetiminin öncelikli amacı kesinti ve arızaların işe etkisini azaltmak için olabildiğince hızlı müdahale edip, teşhis koyup, çözüm getirmek ve sorunu gidermektir.
Kullanıcı isteklerinin karşılandığı bu modülde ITIL4 en güncel istek yönetimi pratiklerine uyumlu modern bir istek karşılama ve sunum süreci simule edilmiştir.
Service desk modülü olarak da isimlendirdiğimiz, müşteri ile temasının başladığı yer olarak tasarlanan Interaction katmanı..
Problem yönetimi uygulamasının amacı, sorunların olasılığını ve etkisini azaltmaktır. Olayların gerçek ve olası nedenlerini belirleyerek, geçici çözümleri ve bilinen hataları yönetmektir.
ITIL4’e göre servis yönetiminin bitmeyen bir sürekli iyileştirme metodu ile uygulanması gerekir. Sürekli iyileştirme ITIL4’ün ana uygulama metodolojisidir.
Tüm servis yönetimi süreçlerinin ihtiyaç duyduğu ve kurumsal sürekliliği sağlayacak olan bilgileri kayıt altına alma ve tüm süreçlerden kolayca erişilebilme imkanı..
Bu modülde değişiklik talepleri Olay, Problem, İstek gibi farklı modüllerden entegre edilerek alınmakta ve geriye dönük ilişkiler takip edilebilmektedir.
SLA modülünde tanımlanan SLA Policy Objeleri müşterilere sunulan hizmetlerle ilgili süre hedeflerinin hangi koşullarda çalışacağının tanımlarıdır.
ITIL4 ile birlikte proje yönetimi süreci ITSM’in doğal bir parçası ve zorunlu bir pratiği haline gelmiştir. Projelerin doğuşu her zaman iyileştirme, değişiklik, istek gibi süreçler tarafından tetiklenmektedir ve proje çıktıları çoğunlukla bu süreçlere geri besleme yapmayı gerektirmektedir.
Hizmet yönetiminin önemli bir gereksinimi, hizmetin hangi varlıklardan oluşturulduğu ve hangi konfigürasyonda çalıştığının güncel bilgisidir. Bir hizmetin ilişkili olaylar, istekler, değişiklikler ile başından ne geçtiğinin takip edilmesi gerekir.
Varlıkların yaşam döngüsü boyunca durumlarının, sahipliklerinin, finansal bilgilerinin takip edildiği bir uygulama modülü ile güncel aktif ve geçerli bilgilere sürekli erişim ile işlerinizi kolaylaştırın.
Profesyonel bir servis sağlayıcının olmazsa olmaz ihtiyaçlarından biri de müşterilerine ve kullanıcılarına sunacakları bir servis erişim ve takip ekranıdır.
Gelişmiş otomasyon özellikleri ile servislerinizi standartlaştırın ve müşteri hizmetlerinizi uçtan uca dijitalleştirin..
Kolayca tanımlanabilen kurallar ile koşullara bağlı aksiyonlar otomatik yapılabilmekte ve bu sayede tüm servis kayıtlarının dinamik olarak güncellenmesi ve akışların hızlanması sağlanmaktadır.
ITIL4 ile birlikte başlı başına önemli bir pratik olarak tanımlanan MRM süreci ServiceCore üzerinde gerekli ölçüm ve raporlama araçları ile çalışacak şekilde modellenmiştir.
Servicecore ITSM Suite'in Kurulum, Devreye Alma aşamalarında önerdiği implementasyon adımları burada detaylandırıldığı gibidir.